·   Успешно приключване дейностите по проекта;

·   Информиране и публичност на проекта;

·   2 лица със запазени работни места след приключване на проекта.