• Подбрани безработни и неактивни участници – 4 лица.
  • Наети на работа безработни и неактивни участници – 4 лица.
  • Проведено обучение за професионална квалификация – 1 курс за 4 лица.
  • Проведено обучение по КК2 – 1 курс за 4 лица.
  • Безработни и неактивни участници, придобили квалификация – 4 лица.
  • Безработни и неактивни участници, обучени по КК2 – 4 лица.
  • Безработни и неактивни участници със запазени работни места след приключване на проекта – 2 лица.