Целите ще бъдат постигнати чрез:

  • Подбор на лицата от целевата група;
  • Наемане на работа на подбраните лица;
  • Закупуване на оборудване, свързано със създаването на новите работни места;
  • Провеждане на входящ тест по КК2 - Английски език;
  • Предоставяне на професионално обучение по част от професия по 3 СПК - курс 1 „Създаване на интерактивно и мултимедийно съдържание”;
  • Предоставяне на обучение по КК2 - курс 2 „Английски език-нива А1,А2,В1”.